Rong-Ming Wu   Tso-Kwei Peng
Rong-Ming Wu   Tso-Kwei Peng
Mao-Ling Shih   Chih-Liang Yaung
Mao-Ling Shih   Chih-Liang Yaung
Kuo-Shih Yang   Jing-Pha Tsai
Kuo-Shih Yang   Jing-Pha Tsai
Horng-Jinh Chang   Yung-Sheng Huang
Horng-Jinh Chang   Yung-Sheng Huang
Chu-Shiu Li   Jiun-Hong Chen
Chu-Shiu Li   Jiun-Hong Chen
Jean-Claude Latombe   Andrew Gordon
Latombe, J.C   Andrew Gordon
Tadao Murata   Han-Chuan Yang
Tadao Murata   Han-Chuan Yang
Mei-Kuei Lu   Chien-yih Lin
Mei-Kuei Lu   Chien-yih Lin
Shian-Shyong Tseng   Yu-Tung Liu
Shian-Shyong Tseng   Yu-Tung Liu
Kuo-Chin Fan   Huei-Chen Ko
Kuo-Chin Fan   Huei-Chen Ko
Cheng-Lein Teng   Chien-Zer Liu
Cheng-Lein Teng   Chien-Zer Liu
Cheng-Chen Chen   Shu-Ling Lai
Cheng-Chen Chen   Shu-Ling Lai
Ming-Hsiang Huang   Jei-Fu Shaw
Ming-Hsiang Huang   Jei-Fu Shaw
Raymond T. Yeh   Mien-Chie Hung
Raymond T. Yeh   Mien-Chie Hung
Mu-Lin Lu   Ying-shiung Lee
Mu-Lin Lu   Ying-shiung Lee
Lotfi A. Zadeh   Sitharama S. Iyengar
L. A. Zadeh   S. S. Iyengar
Ted C. Yang   Ching-Chong Lai
Ted C. Yang   Ching-Chong Lai
Mao-Wei Hung   Sheng-Syan Chen
Mao-Wei Hung   Sheng-Syan Chen
Wen-Hsiang Tsai   Chih-Sheng Ko
Wen-Hsiang Tsai   Chih-Sheng Ko
Chen-Cheng Chang   Cheng-Yuan Kao
Chen-Cheng Chang   Cheng-Yuan Kao
Deng-Fu Huang   Chung-Fern Wu
Deng-Fu Huang   Chung-Fern Wu
Simon H. Yen   Shi-Yen Shiau
Simon H. Yen   Shi-Yen Shiau
Chi-Mao Lee   Shyi-Gang Wang
Chi-Mao Lee   Shyi-Gang Wang